Hulp bij acute financiële nood

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Liemers-Achterhoek (Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden wij hulp bij acute financiele nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven; hulp in de vorm van een financiele bijdrage en/of een renteloze lening.

Alleen via professionele hulpverleners

SUN Liemers-Achterhoek behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners. Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst onze spelregels bij 'Voor wie?'.

Doesburg en Montferland samen

Sinds 1 januari 2020 werkte SUN Doesburg samen met het Solidariteitsfonds Montferland. In deze pilotfase van ruim één jaar werden de aanvragen van het Solidariteitsfonds Montferland voor financiële ondersteuning behandeld door de bureaucoördinator en het bestuur van Sun Doesburg. In maart 2021 heeft de gemeente Montferland op grond van de ervaringen besloten deze samenwerking definitief te maken. Vanaf april 2021 werkt de stichting nu voor de gemeenten Doesburg en Montferland. Er zijn bestuursleden uit de gemeente Montferland benoemd en de naam van de stichting is gewijzigd in SUN Liemers-Achterhoek. Dit laatste met het oog op mogelijk verdere uitbreiding van het werkgebied.

Landelijk netwerk 

SUN Liemers-Achterhoek maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Doesburg of Montferland, maar wil u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website van SUN Nederland: www.sunnederland.nl. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. In deze noodhulpbureaus werken gemeenten,  donateurs, fondsen en dienstverleningsorganisaties samen.