Doelstelling

Bij SUN Liemers-Achterhoek  hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling of voorliggende voorziening. Dus mensen waarvoor de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Juist om dit te bereiken in het leven van mensen, is waarvoor we ons inzetten bij SUN Liemers-Achterhoek.

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Liemers-Achterhoek. Dit geld is bedoeld voor de aanvragers, de inwoners van Doesburg en Montferland met een financieel probleem. De gemeentes Doesburg en Montferland ondersteunen ons met een subsidie voor de kantoor- en personeelskosten.

Feiten en cijfers
  • Jaarlijks wordt gemiddeld 60 maal een beroep gedaan op SUN Liemers-Achterhoek voor een gift;
  • Ruim 85% van de aanvragen wordt gehonoreerd. De niet gehonoreerde aanvragen worden afgewezen, doorverwezen of ingetrokken;
  • De financiële bijdrage is gemiddeld ca. € 450,- per client;
  • In totaal wordt jaarlijks  tussen de € 15.000,- en € 20.000,- aan giften verstrekt;
  • Ruim 20 verschillende instanties doen een beroep op SUN Liemers-Achterhoek om een gift te verstekken aan een client;
  • Er worden aanvragen gedaan door de sociale en maatschappelijke hulpverleners, bevoegde bewindvoerders en financiële hulpverleners, zorgverleners WMO, GGZ instellingen etc.
  • De meeste giften vorden verstekt voor medische kosten, woninginrichting, witgoed en leefgeld.