Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De eenmalige financiële bijdrage of de renteloze lening is bedoeld voor inwoners van Doesburg en Montferland, die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente. Voor mensen die in Angerlo wonen, kan soms een uitzondering worden gemaakt.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen voor mensen die in Doesburg en Montferland wonen een aanvraag indienen.

Hoeveel kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift van gemiddeld € 450,-- . De hoogte varieert van € 50,-- tot € 1.500,-- . Voor bijzondere aanvragen die groter zijn dan € 2.000,-- wordt soms in overleg met andere fondsen een gift gedaan voor een hoger bedrag.

Ook geven we soms hulp in de vorm van een renteloze lening. In dat geval zoeken we samen met de aanvrager naar een realistisch bedrag om te kunnen terug te betalen, binnen een redelijke termijn. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van krediet en gift.

De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. 
Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • Woninginrichting
  • Huishoudelijke apparatuur
  • Kleding
  • Levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel)
  • Medische kosten
  • Kosten voor studie of school

Op sommige giften is een bruikleenovereenkomst van toepassing.

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN Liemers-Achterhoek beschreven.

Eénmalige gift en lening

De gift of een renteloze lening is éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die ingediend worden bij SUN Liemers-Achterhoek wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeenten Doesburg en Montferland over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Als u er niet uit komt, kunt u vooraf de aanvraag per mail voorleggen aan ons via mailadres info@sunliemersachterhoek.nl. Of u kunt ons ook altijd bellen op 06-4073 6598 voor overleg. U krijgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur meestal direct de bureaucoördinator aan de lijn.
Mocht u de voicemail krijgen: spreekt u die vooral in. U wordt de eerst volgende werkdag teruggebeld.