Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SUN Liemers-Achterhoek bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. L.S, Cohen, voorzitter
  • Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, secretariaat
  • Dhr. P. de Vos, penningmeester
  • Mw. M. Koelman

De uitvoering van de dagelijkse gang van zaken is in handen van een bureaucoördinator:

Het dagelijks bestuur en de bureaucoördinator vergaderen ongeveer 10 keer per jaar en zorgen samen voor het behandelen van de aanvragen, het aanvragen van donaties voor het giftenbudget en houden contact met de gemeentes Doesburg en Montferland, als onderdeel van het armoedebeleid.

Het Algemeen Bestuur

Naast het dagelijks bestuur bestaat het Algemeen bestuur uit de volgende leden:

  • Dhr. R.H. van Limburg-Stirum
  • Mw. C.G. Mintjes-Heufkens
  • Mw. F. Westra
  • Mw. H.W. van Wijk-Reinders
  • Mw. I. Wolsing

Het volledige bestuur komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid.

Beleidsplan 2021

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons beleidsplan 2021 biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor het volgend jaar.
Hier treft u het beleidsplan 2021.

Privacyverklaring

SUN Liemers-Achterhoek hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier treft u onze jaarverslagen.

Maatschappelijke (hulp)instellingen

 

Sociaal Team Doesburg
Sociaal Jeugdteam Doesburg
STMR Maatschappelijk werk
Kredietbank Doesburg
Vluchtelingenwerk VWON
Sociaal Team Montferland
Stadsbank Montferland
MEE-Oost
Zozijn
RibwAVV
Instellingen en ZZP-ers voor ambulante zorg
Huisartsen / eerstelijns zorg
Bewindvoerders, aangesloten bij bv Horus

Fondsen, subsidie instellingen

 

Gestichten Doesburg
RDO de Balije
St. Nalatenschap de Drevon
FondsDBL
St. Armoedefonds
Brantsenstichting
St. Kruiswerk Doesburg
Diakonie PGAD
Diakonie Ooipoortkerk
PCI Willibrordus
Solidariteitsfonds Montferland